da my nghe ninh binh

da my nghe ninh van

modadep
Đối tác liên kết

     Trong Doi Tam

   Trong Hoang Gia

       Trong Chua

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 24h
0977756178
Nghệ Nhân
0977756178
Văn phòng Hà Nội
0462911355

Giảng pháp tại chùa Bà Đa - Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 11:53PM 09/11/2012

 

Chiều ngày 29/10/2012 (15/9 Nhâm Thìn) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Bà Đa, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng thuyết pháp cho Phật tử tham dự tu niệm Phật một ngày theo lời mời của đại đức trụ trì Thích Thông Đạo.
 
Nội dung buổi pháp thoại, trước hết thượng tọa tán thán tinh thần hoằng pháp lợi sinh của đại đức trụ trì, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đạo lực và cách tổ chức tu học cho Phật tử rất khoa học, chỉ mới hơn 1 năm từ con số khoảng 500 đến nay đã hơn 1500 Phật tử về tham dự tu học một ngày.

Thượng tọa cũng tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử và nhắc về bổn phận của người Phật tử tại gia. Trong đạo Phật gồm có tứ chúng đồng tu: Ưu bà tắc, ưu bà di, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nói gọn là thì có 2 chúng: Tại gia và xuất gia. Tại gia tu 5 giới. Xuất gia sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới...Người tại gia ngoài việc tự thân tu tập 5 giới còn phải có bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, khuyến hóa gia đình hiểu Phật pháp, biết quy y tam bảo. Người Phật tử tại gia tu tập như thế nào để mỗi ngày tự thân của mình có thanh tịnh an lạc, gia đình hòa thuận hạnh phúc, cuộc sống ấm no đầy đủ. Người Phật tử tại gia tu học như thế nào để người không Phật tử nhìn vào thấy được kết quả tốt đẹp, bắt chước theo, đó cũng là cách động viên họ đến với Phật pháp. Người Phật tử tại gia còn có bổn phận đối với tam bảo như ủng hộ các Phật sự, góp phần vào công việc hoằng pháp lợi sinh. Rộng hơn nữa làm các việc từ thiện xã hội. Muốn được như vậy người Phật tử tại gia phải có tài sản. Tài sản này phải được làm bằng nghề nghiệp chân chánh.

Kết thúc buổi pháp thoại, thượng tọa gởi tới đạo tràng VCD “Tu Liều Mạng”.
 
Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT WebSite
Tin tức mới hơn

Trống chùa

Tượng đá

Tượng đá
modadep